A véleményvezérek csoda fegyvere - avagy hogyan szervezzünk online nyereményjátékot?

2021.08.17.

A véleményvezérek csoda fegyvere - avagy hogyan szervezzünk online nyereményjátékot?

Az online közösségi médiában mindannyian találkoztunk már nyereményjátékokkal vagy promóciókkal, amely alapján azt gondolhatnánk, követőink között egy ajándékot kisorsolni vagy egy új kampányt indítani pont annyira egyszerű, mintha egy bejegyzést tennénk közé oldalunkon. A nyereményjátékok jogi szabályozása ennél azonban árnyaltabb képet mutat.

Suzy Hazelwood fotója a Pexels oldaláról

A modern játékszervezési módszerek térhódítására tekintettel fontos tudni, hogy jogi szempontból mely szerencse-, nyeremény- és marketingcélú promóciós játékok esnek kötelező jogszabályi előírások hatálya alá, külön figyelemmel az online ajándéksorsolás nyereményjátékok kérdéskörére.

 

 I.  ENGEDÉLYKÖTELES SZERENCSEJÁTÉKOK

A szerencsejáték szervezők első kérdése minden esetben ugyanaz: engedély köteles-e a szervezni kívánt játék?

Az engedélyköteles szerencsejátékok fogalmát a Szerencsejáték törvény határozza meg, miszerint az alábbi konjunktív feltételek teljesülése esetén beszélhetünk jogi értelemben vett szerencsejátékról:

a) a játékos tét- vagy díjfizetés ellenében,

b) pénznyereményre vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá,

c) ahol a nyerés és a vesztés esélye kizárólag vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.

Az előbbi szempontok fennállása esetén a szervező által szervezett játék attól függetlenül áll a jogszabály és ebből fakadóan engedélyeztetési kötelezettség hatálya alatt, hogy a törvény külön nevesíti-e az adott játékot a szerencsejáték valamely alfajaként vagy sem.

A törvény rendelkezései kiterjednek a fenti feltételeknek megfelelő játékra abban az esetben is, amennyiben azt hírközlő eszköz, így televízió vagy segítségével, vagy az interneten bonyolítják le. Ebben a körben említhető meg a kaszinójáték, online kaszinójáték, kártyajáték, pénznyerő automata játék, fogadás és a távszerencsejáték is.

Az engedélyköteles játék kizárólag a szerencsejáték felügyeletéért felelős hatóság engedélyével végezhető.

 

 II.      AZ AJÁNDÉKSORSOLÁSOS NYEREMÉNYJÁTÉKOK

Az online közösségi platformokon a fenti kategóriába eső játékokon túl gyakrabban találkozhatunk ajándéksorsolásos nyereményjátékokkal, amelyek bár szabadon szervezhetőek és bonyolíthatóak, szükséges a szervezés tényének bejelentése a felügyeleti hatóság részére.

reklám- és marketingcélú ajándéksorsolás alatt a törvény azon játékok érti, amikor a gyártó valamely áru vagy termék értékesítéséhez kötötten ingyenesen, tehát további ellenszolgáltatás nélkül sorsjegyet bocsát a vásárló rendelkezésére, és vállalja, hogy a sorsjegyek nyilvános kihúzása esetén áru vagy szolgáltatás formájában nyereményben részesíti a nyertest. További kritérium, hogy a sorsjegyet minden esetben fizikai formában szükséges a vásárló rendelkezésére bocsátani, így SMS vagy telefonos regisztrációhoz kötött részvétel nem fogadható el.

A sorsolás során a szervezőnek vagy lebonyolítónak a lehető legnagyobb nyilvánosságot szükséges biztosítani, amely a sorsolás közjegyző jelenlétében történő lebonyolításával, továbbá a húzás helyének és időpontjának előzetes közlésével teremthető meg. A közjegyzői jelenlét abban az esetben is szükséges, amennyiben nyertes játékos kisorsolása a véletlenség elvén működő szoftver segítségével történik.

 

III.    A BEJELENTÉS MENETE

A szervező a nyereményjáték szervezését, a játék meghirdetését megelőző 10 napon belül köteles a hatóság részére bejelenteni a hatóság által rendszeresített formanyomtatvány segítségével. A szervező ezen túl köteles a sorsolást megelőző 10 napon belül megfizetni a kisorsolandó nyereményjátékok alapján számított felügyeleti díjat, továbbá az ajándéksorsolás lebonyolításáról – a sorsolási eseménytől számított százötven napon belül – végelszámolást készíteni.

 

IV.   ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

A nyereményjáték vonatkozásában adófizetési kötelezettség is felmerül, hiszen ajándéksorsolás nyereményei után, amennyiben azokat magánszemély nyeri meg, a szervezőnek, mint kifizetőnek személyi jövedelemadót szükséges fizetni, az át nem vett nyereménytárgyak tekintetében pedig köteles az érintett nyereménytárgyak forgalmi értékét bevallani játékadó címén, és azt megfizetni a központi költségvetésbe.

 

V.     „LÁJKOLD, OSZD MEG ÉS NYERJ!” – avagy a promóciós játékok, mint eladásösztönző marketingeszközök

A törvény szabályai az alapvetően reklámcélú ajándéksorsolásokat megkülönböztetik a többi ún. „promóciós” játékoktól, amelyek hasonlóak ugyan, de nem minősülnek ajándéksorsolásnak, illetve szerencsejátéknak. A promóciós játékok esetében is kötelező a játékszabályzat készítése és annak nyilvánosság számára történő közzététele. A játékban történő részvétel ingyenes. Ebben a körben említhetőek meg a Facebookon vagy Instagramon szervezett tétfizetés nélküli, like-on, kommenteken és megosztáson alapuló játékok, ahol a lentiekben rögzítetteken túl szükséges figyelemmel lennünk a platform által támasztott kötelezettségekre, szabályzatokra és irányelvekre.

Nem valósul meg ajándéksorsolás abban az esetben, azaz nem szükséges bejelentés és így promócióról beszélünk, amennyiben a vállalkozás nem valamely más áru vagy termék értékesítéséhez kötötten biztosítja a részvételi lehetőséget a játékosok részére. Ez esetben a nyerés vagy vesztés esélye túlnyomórészt a játékos válaszaitól, azok helyességétől függ.

Amennyiben tehát a fenti kérdésre akarunk választ adni, azt kizárólag a játék részvételi feltételeinek, részlet szabályainak teljeskörű vizsgálatát követően tehetjük meg.

Az online nyereményjátékok tekintetében kialakult gyakorlat alapján promócióról beszélhetünk, amennyiben:

a.) a játékosok a vásárláskor, illetve a szolgáltatás igénybevételekor nem kapnak olyan ajándéksorsjegyet (bizonylatot, szelvényt, tanúsítványt), amelynek nyilvános kihúzásával lehet nyereményhez jutni,

 b.) ajándéksorsolásnak az előre meghatározott feltételeknek megfelelő sorsjegy nyertessé nyilvánításával („Minden 100. nyer!”),

 c.)  a vásárláskor ingyenesen kapott, azonnali nyereményre jogosító szelvények (a csomagolásban szereplő „Ön nyert!” felirat),

 d.)  olyan, közösségi oldalon meghirdetett nyereményjáték, amely sem vásárláshoz, sem szolgáltatás igénybevételéhez nem kötődik, a játékosnak csak hozzászólnia/megosztania/lájkolnia kell egy adott tartalmat,

 e.) olyan termékvásárláshoz, vagy szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó promóció, amely során a játékosnak meghatározott szempontok alapján egy pályázatot kell benyújtania „Fényképezze le a megvásárolt terméket!) és a nyertesek kiválasztása nem sorsolás útján történik.

 

Felhasznált jogszabályok és szakirodalom:

1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről

329/2015. (XI. 10.) számú kormányrendelet a felelős játékszervezés részletes szabályairól

32/2005. (X.21.) PM-rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Szerző: dr. Nyilasi Zoltán

 


vissza

Blog

Új tulajdonos partnert avatunk!

Új tulajdonos partnert avatunk!

JTK&Partners | 2024.03.07.

Kollégánk dr. Kiss Dorottya LLM. ügyvéd, közbeszerzési szakjogász, 2024. március hó 1. napjától kezdődően immár a JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda tulajdonos (equity) partnere.

Részletek >
Új ügyvéd a JTK & PARTNERS csapatában

Új ügyvéd a JTK & PARTNERS csapatában

JTK&Partners | 2024.02.21.

A 2024-es évnek a JTK & PARTNERS újabb ügyvéd munkatárssal indul neki. Dr. Bajtainé dr. Cserjés Alexandra 2023-ban sikeresen letette ügyvédi szakvizsgáját, és azóta már ügyvédként, szakmai elkötelezettségével és kiváló szaktudásával járul hozzá irodánk növekvő sikeréhez.

Részletek >
JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda
Név *:
Telefon *:
Email *:
Probléma leírása: *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!